Abone İşleri / Ücretler ve Cezalar

ESKİ ABONELER İÇİN EKS FİYATLARI

Eski aboneler için sayaç fiyatı 177,00 TL (KDV Dahil) 10 taksite kadar taksit yapılabilmektedir. Eski aboneler sayaç bedelini ödemek zorunda değildirler. Sayaç bedelini ödeyen aboneler suyu indirimli kullanırlar. Sayaç bedelini ödemeyen aboneler ise normal tarife üzerinden sularını almaya devam ederler. Fiyat tarifesinde KDV hariçtir.

SU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ

1 ) KEŞİF ÜCRETİ 53,00 TL
2 ) SU AÇMA ÜCRETİ ( Devir işlemlerinden alınmaz. ) 32,00 TL
3 ) SU BAĞLAMA ÜCRETİ
"Ana boru delme, kolye bağlama, sayaç. muayene işçilik bedeli, kolye, conta, abone plakası dosya ve sayaç tüp bedeli içerisindedir."
 
     a ) Tek Bağımsız konut, işyeri, inşaat ve resmi daire için 90,00 TL
     b ) ( 1 ) 'den fazla bağımsız bölümlü konut, işyeri, inşaat ve resmi dairelerde beher bağımsız bölüm için 63,00 TL
4 ) DIŞ TESİSAT BORU DÖŞEME BEDELİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları uygulanır.
5 ) SAYAÇ SÖKME - TAKMA ÜCRETİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tebliği uygulanır.
6 ) ETÜV ÜCRETLERİ
Sakalara ait su tanklarını dezenfekte ücreti olarak;
 
     a ) 3 ton'a kadar olanlar için 19,00 TL
     b ) 3 ton ve yukarısı için 25,00 TL
7 ) SU TEMİNAT BEDELİ  
     a ) Konut Aboneleri Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği kendi tarifesi esas alınarak 30 m3 su tutarı kadar teminat alınır.
     b ) İşyeri Aboneleri Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği Yönetim kurulu tarfından belirlenir.
     c ) İnşaat Aboneleri  
          ( 5 ) Daireye kadar olan inşaatlar 441,00 TL
          ( 5 ) Daireden fazla olan inşaatlar 890,00 TL

ATIKSU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ

1 ) KANALİZASYON BAĞLANTI ÜCRETİ  
     a ) Konutlarda ( Daire başına ) 53,00 TL
     b ) Dükkan, Mağaza vb. işyerleri 92,00 TL
     c ) Otel, İşhanı, Resmi Daireler ( Beher odası için ) 92,00 TL
     d ) Küçük İmalathaneler ( Dokuz işçiye kadar olanlar ) 105,00 TL
     e ) Akaryakıt istasyonları  
           - Yıkama yağlama yoksa 706,00 TL
           - Yıkama yağlama varsa 1.809,00 TL
     f ) Fabrikalar, Ticaret haneler 
 
         ( 10 - 50 işçiye kadar. ) 957,00 TL
         ( 50'den fazla işçisi olanlar ) 1.809,00 TL
2 ) SU VE KANALİZASYON KATILIM PAYI AVANSI  
A ) Beher konut için 324,00 TL
B ) Konut harici ( Ticari işyerleri, Resmi Daire )  
      a ) Fabrika, müstakil işyeri : Zemin oturum alanının 100 m2'si için 424,00 TL
      b ) Resmi Daireler için ( Tüm inşaat alanı dahil, inşaat alanının 100 m2'si için ) 424,00 TL
      c ) Büro ve Dükkanların beher bağımsız bölümü için,  
           - 50 m2'ye kadar 272,00 TL
           - 50 m2'den fazla 467,00 TL
3 ) KANAL TEMİZLEME ÜCRETİ
Kanal açma aracı ile ( 1 ) saatlik kanal temizleme ücreti 
11000 TL
4 ) VİDANJÖR ÜCRETİ
Su arızalarının ve fosseptik çukurlarının temizlenmesinde görev yapan vidanjörün  (1)  seferlik çekim ücreti, 5  ve 6 ton' luk  vidanjör için Vidanjörlerin şehir dışına gönderilmesi halinde km başına 1,50 TL akaryakıt bedeli ayrıca alınır.
110,00 TL
5 ) ÖZEL VİDANJÖR YILLIK ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ ( Ruhsat bedeli ) 589,00 TL
6 ) DEŞARJ KALİTE KONTROL ÜCRETİ ( Ruhsat bedeli ) 232,00 TL
7 ) ATIKSU TEMİNATI
Atıksuya bağlı abonelerden alınacak teminat bedeli;
 
     1 - Konut aboneleri 29,00 TL
     2 - İşyeri aboneleri 81,00 TL

DİĞER HİZMET TARİFELERİ

1 ) İŞ MAKİNALARI KİRA BEDELİ ( İdaremizin elinde bulunan işmakinalarının kiraya verilme ücreti 2016 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları üzerinden uygulanır.)
Lastik tekerlekli yükleyici, kompresör, betoniyer, kazıcı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları uygulanır.
2 ) EKS SERVİSİ Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birim fiyatları uygulanır.

YAPTIRIMLAR TARİFESİ

1 ) İdarece mühürlenerek veya aparat takılarak kesilen su, vatandaş tarafından mühür ve aparat koparılarak açıldığı takdirde alınacak ücret; 424,00 TL
2 ) İdarenin haberi olmadan sayaç yeri değiştirmek  veya sökmek yasaktır. Bu fiilleri işleyen abonelerden alınacak ücret; Ayrıca ESKİ'nin bilgisi dışında  kartlı sayacın herhangi bir nedenle  tahrip olması veya hasar görmesi  halinde aboneden sayaç bedeli aynen tahsil edilir. 424,00 TL
3 )  Kaçak su kullanıldığı tesbit  edilen konut ve işyeri abonelerinden alınacak kaçak su bedeli Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre tespit edilir.       Ayrıca bu abonelerden 424 TL kaçak su kullanma cezası alınır. 424,00 TL
4 ) Kaçak su kullanıldığı tesbit edilen inşaatlardan 843,00 TL Ücret alınır. İnşaatta kullanılan su bedeli ayrıca tahakkuk edilir. 843,00 TL
5 ) KİRLİLİK ÖNLEM PAYI ( KÖP ) 0,89 TL

EKS KART BEDELİ

Kart Bedeli 5 TL ( KDV Dahil )
* Fiyatlara KDV ve ÇTV Dahil Değildir.
* Tarifeler 01.01.2016 Tarihinden İtibaren geçerlidir.