ÜCRETLER VE CEZALAR 2015

ESKİ ABONELER İÇİN EKS FİYATLARI

Eski aboneler için sayaç fiyatı 177,00 TL (KDV Dahil) 10 taksite kadar taksit yapılabilmektedir. Eski aboneler sayaç bedelini ödemek zorunda değildirler. Sayaç bedelini ödeyen aboneler suyu indirimli kullanırlar. Sayaç bedelini ödemeyen aboneler ise normal tarife üzerinden sularını almaya devam ederler. Fiyat tarifesinde KDV hariçtir.

SU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ

1 ) KEŞİF ÜCRETİ   50,00 TL
2 ) SU AÇMA ÜCRETİ ( Devir işlemlerinden alınmaz. )   30,00 TL
3 ) SU BAĞLAMA ÜCRETİ
"Ana boru delme, kolye bağlama, sayaç. muayene işçilik bedeli, kolye, conta, abone plakası dosya ve sayaç tüp bedeli içerisindedir."
   
     a ) Tek Bağımsız konut, işyeri, inşaat ve resmi daire için   85,00 TL
     b ) ( 1 ) 'den fazla bağımsız bölümlü konut, işyeri, inşaat ve resmi dairelerde beher bağımsız bölüm için   59,00 TL
4 ) DIŞ TESİSAT BORU DÖŞEME BEDELİ   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları uygulanır.
5 ) SAYAÇ SÖKME - TAKMA ÜCRETİ   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tebliği uygulanır.
6 ) ETUV UCRETLERİ
Sakalara ait su tanklarını dezenfekte ücreti olarak;
   
     a ) 3 ton'a kadar olanlar için   18,00 TL
     b ) 3 ton ve yukarısı için   24,00 TL
7 ) SU TEMİNAT BEDELİ    
     a ) Konut Aboneleri   57,00 TL
     b ) İşyeri Aboneleri   108,00 TL
     c ) İnşaat Aboneleri    
          ( 5 ) Daireye kadar olan inşaatlar   416,00 TL
          ( 5 ) Daireden fazla olan inşaatlar   840,00 TL

ATIKSU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ

1 ) KANALİZASYON BAĞLANTI ÜCRETİ    
     a ) Konutlarda ( Daire başına )   50,00 TL
     b ) Dükkan, Mağaza vb. işyerleri   87,00 TL
     c ) Otel, İşhanı, Resmi Daireler ( Beher odası için )   87,00 TL
     d ) Küçük İmalathaneler ( Dokuz işçiye kadar olanlar )   99,00 TL
     e ) Akaryakıt istasyonları    
           - Yıkama yağlama yoksa   666,00 TL
           - Yıkama yağlama varsa   1.707,00 TL
     f ) Fabrikalar, Ticaret haneler
   
         ( 10 - 50 işçiye kadar. )   903,00 TL
         ( 50'den fazla işçisi olanlar )   1.707,00 TL
2 ) SU VE KANALİZASYON KATILIM PAYI AVANSI    
A ) Beher konut için   306,00 TL
B ) Konut harici ( Ticari işyerleri, Resmi Daire )    
      a ) Fabrika, müstakil işyeri : Zemin oturum alanının 100 m2'si için   400,00 TL
      b ) Resmi Daireler için ( Tüm inşaat alanı dahil, inşaat alanının 100 m2'si için )   400,00 TL
      c ) Büro ve Dükkanların beher bağımsız bölümü için,    
           - 50 m2'ye kadar   257,00 TL
           - 50 m2'den fazla   441,00 TL
3 ) KANAL TEMİZLEME ÜCRETİ
Kanal açma aracı ile ( 1 ) saatlik kanal temizleme ücreti
  104,00 TL
4 ) VİDANJÖR ÜCRETİ
Su arızalarının ve fosseptik çukurlarının temizlenmesinde görev yapan vidanjörün ( 1 ) seferlik çekim ücreti, 5 ve 6 tonluk vidanjör için vidanjörlerin şehir dışına gönderilmesi halinde km başına 4,00 TL akaryakıt bedeli ayrıca alınır.
  104,00 TL
5 ) ÖZEL VİDANJÖR YILLIK ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ ( Ruhsat bedeli )   556,00 TL
6 ) DEŞARJ KALİTE KONTROL ÜCRETİ ( Ruhsat bedeli )   219,00 TL
7 ) ATIKSU TEMİNATI
Atıksuya bağlı abonelerden alınacak teminat bedeli;
   
     1 - Konut aboneleri   27,00 TL
     2 - İşyeri aboneleri   81,00 TL

DİĞER HİZMET TARİFELERİ

1 ) İŞ MAKİNALARI KİRA BEDELİ ( İdaremizin elinde bulunan işmakinalarının kiraya verilme ücreti 2015 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları üzerinden uygulanır.)
Lastik tekerlekli yükleyici, kompresör, betoniyer, kazıcı
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları uygulanır.
2 ) EKS SERVİSİ   Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birim fiyatları uygulanır.

YAPTIRIMLAR TARİFESİ

1 ) İdarece mühürlenerek veya aparat takılarak kesilen su, vatandaş tarafından mühür ve aparat koparılarak açıldığı takdirde alınacak ücret;   400,00 TL
2 ) İdarenin haberi olmadan sayaç yeri değiştirmek veya sökmek yasaktır. Bu fiilleri işleyen abonelerden alınacak ücret;

Ayrıca ESKİ'nin bilgisi dışında kartlı sayacın herhangi bir nedenle tahrip olması veya hasar görmesi halinde abonelerden sayaç bedeli aynen tahsil edilir.
  400,00 TL
3 ) Kaçak su kullandığı tesbit edilen konut ve işyeri abonelerinden alınacak kaçak su bedeli tarifeler yönetmeliğinin 48. maddesine göre tesbit edilir.
Ayrıca bu abonelerden 400,00 TL kaçak su kullanma cezası alınır.
  400,00 TL
4 ) Kaçak su kullanıldığı tesbit edilen inşaatlardan 795,00 TL Ücret alınır. İnşaatta kullanılan su bedeli ayrıca tahakkuk edilir.   795,00 TL
5 ) KİRLİLİK ÖNLEM PAYI ( KÖP )
Tarifeler yönetmeliğinin 36. ve 37. maddelerindeki esaslara göre belirlenecek atıksu tüketim miktarı baz alınarak azami olarak deşarj yönetmeliğindeki denetim aralıları süresinde metreküp başına alınacak en düşük ücret.
  84,00 TL

EKS KART BEDELİ :

Kart Bedeli : 5 TL ( KDV Dahil )