Abone İşleri / Ücretler ve Cezalar

SU-ATIKSU HİZMET, TEMİNAT VE YAPTIRIMLAR TARİFESİ
II- SU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ
1- KEŞİF ÜCRETİ 100,00 ₺
2- SU AÇMA ÜCRETİ
(Devir işlemlerinden alınmaz)
65,00 ₺
3- SU BAĞLAMA ÜCRETİ
(Ana boru delme, kolye bağlama, sayaç muayene işçilik bedeli, kolve, conta, abone plakası dosya ve sayaç tüp bedeli içerisindedir.)
a- Tek bağımsız konut, işyeri, inşaat ve resmi daire için 180,00 ₺
b- (1)' den fazla bağımsız bölümlü konut, işyeri, inşaat ve resmi dairelerde beher bağımsız bölüm için 130,00 ₺
4- DIŞ TESİSAT BORU DÖŞEME BEDELİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fiyatları uygulanır.
5- SAYAÇ SÖKME-TAKMA ÜCRETİ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliği uygulanır.
6-SU TEMİNAT BEDELİ  
a- KONUT ABONELERİ Sözleşme imzalayan her mekanik sayaç abonesinden her bağımsız bölüm için 2 aylık su tüketim bedelini karşılayacak kadar (20 m3) teminat bedeli tarifesine göre alınır.(Tarifeler yönetmeliği Madde:30)
b- İŞYERİ ABONELERİ
c- İNŞAAT ABONELERİ  
     (5) Daireye kadar olan inşaatlar 825,00 ₺
     (5) Daireden fazla olan inşaatlar 1.600,00 ₺
III- ATIKSU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ
1- SU VE KANALİZASYON DURUM BELGESİ ONAY ÜCRETİ 150,00 ₺
2- SU VE KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden su ve kanalizasyon tesislerine yapılan giderlerin tamamının, ilgili gayrimenkullerin vergi değeri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk edilir.(cephe*metretül fiyatı/2 formülü ile hesaplanır)
3- KANAL TEMİZLEME ÜCRETİ
Kanal açma aracı ile (1) saatlik kanal temizleme ücreti
Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
4- VİDANJÖR ÜCRETİ
5- ÖZEL VİDANJÖR YILLIK ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ (RUHSAT BEDELİ) 2.000,00 ₺
6- DEŞARJ KALİTE KONTROL ÜCRETİ (RUHSAT BEDELİ) 400,00 ₺
7- EVSEL ATIKSU UYGUNLUK ÜCRETİ 400,00 ₺
8-ATIKSU ANALIZ ÜCRETİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fiyatları uygulanır.
9- ATIKSU TEMİNATI Sözleşme imzalayan her mekanik sayaç abonesinden her bağımsız bölüm için 2 aylık su tüketim bedelini karşılayacak kadar (20 m3) teminat bedeli tarifesine göre alınır. (Tarifeler yönetmeliği Madde:31)
Atıksuya bağlı abonelerden alınacak teminat bedeli
a- Konut Aboneleri
b- İşyeri Aboneleri
IV- DİĞER HİZMET TARİFELERİ
1- İŞ MAKİNALARI KİRA BEDELİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fiyatları uygulanır.

İdaremize ait iş makinelerinin kiraya verilme ücreti
(Lastik Tekerlekli Yükleyici, Betoniyer, Kompresör Kazıcı)

2- EKS Servis Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tebliği uygulanır.
V- YAPTIRIMLAR TARİFESİ
1- İdarece mühürlenerek veya aparat takılarak kesilen su, abone tarafından mühür ve aparatı koparılarak açıldığı takdirde alınacak ücret 2.000,00 ₺
2- İdarenin haberi olmadan sayaç yerini değiştiren veya söken abonelerden alınacak ücret (Ayrıca ESKİ'nin bilgisi dışında kartlı sayacın herhangi bir nedenle tahrip olması veya hasar görmesi halinde aboneden sayaç bedeli aynen tahsil edilir.) 1.000,00 ₺
3- Kaçak su kullanıldığı tespit edilen konut ve işyeri kullanımlardan alınacak kaçak su bedeli cezası (Ayrıca bu abonelerden kullandığı su miktarının bedeli, yürürlükteki tarifeye göre tahsil edilir.) 2.000,00 ₺
4- Kaçak su kullanıldığı tespit edilen inşaatlardan alınacak kaçak su bedeli cezası (Ayrıca bu abonelerden kullandığı su miktarının bedeli, yürürlükteki tarifeye göre tahsil edilir.) 5.000,00 ₺
5- KİRLİLİK ÖNLEM PAYI (KÖP) Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Madde 25 /c Bendindeki Formüle Göre Hesaplanır.

Fiyatlara KDV dahil değildir.
Tarifeler 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.