Abone İşleri / Ücretler ve Cezalar

II-SU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ
1-KEŞİF ÜCRETİ 86,00
2-SU AÇMA ÜCRETİ
(Devir işlemlerinden alınmaz)
54,00
3-SU BAĞLAMA ÜCRETİ
(Ana boru delme, kolye bağlama, sayaç muayene işçilik bedeli, kolye, conta, abone plakası dosya ve sayaç tüp bedeli içerisindedir)
a-Tek bağımsız konut, işyeri, inşaat ve resmi daire için 150,00
b- (1) ‘den  fazla bağımsız bölümlü  konut, işyeri, inşaat  ve resmi dairelerde beher  bağımsız  bölüm için 107,00
4-DIŞ TESİSAT BORU DÖŞEME BEDELİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyatları uygulanır
5-SAYAÇ SÖKME-TAKMA ÜCRETİ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliği uygulanır
6-ETÜV ÜCRETLERİ
(Sakalara ait su tanklarının dezenfekte ücreti olarak)
 
3 tona  kadar olanlar için 32,00
3 ton ve yukarısı için 43,00
7-SU TEMİNAT BEDELİ
a- Konut Aboneleri Sözleşme imzalayan her mekanik sayaç abonesinden her bağımsız bölüm için 2 aylık su tüketim bedelini karşılayacak kadar (20 m3) teminat bedeli tarifesine göre alınır (Tarifeler Yönetmeliği Madde 30)
b- İşyeri Aboneleri
c- İnşaat Aboneleri
   (5) Daireye kadar olan inşaatlar 697,00
   (5) Daireden fazla olan inşaatlar 1.341,00
III-ATIKSU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ
1-KANALİZASYON BAĞLANTI ÜCRETİ
a-Konutlarda (daire başına) 86,00
b-Dükkan, mağaza vb. işyerleri 150,00
c-Otel, işhanı, resmi daireler (beher odası için) 150,00
d-Küçük imalathaneler (9 işçiye kadar olanlar) 161,00
e-Akaryakıt istasyonları  
   i-Yıkama yağlama yoksa 1.073,00
   ii-Yıkama yağlama varsa 2.682,00
f- Fabrikalar, ticarethaneler  
   i-10-50 işçiye kadar 1.395,00
   ii- 50 den fazla işçisi olanlar 2.682,00
2-SU VE  KANALİZASYON  HARCAMALARINA KATILMA PAYI 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na istinaden su ve kanalizasyon tesislerine yapılan giderlerin tamamının, ilgili gayrimenkullerin vergi değeri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk edilir (cephe*metretül fiyatı/2 formülü ile hesaplanır)
3-KANAL TEMİZLEME ÜCRETİ
Kanal açma aracı ile  (1) saatlik  kanal temizleme ücreti
Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır
4-VİDANJÖR ÜCRETİ
5-ÖZEL VİDANJÖR YILLIK ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ (RUHSAT BEDELİ) 1.341,00
6-DEŞARJ KALİTE KONTROL ÜCRETİ (RUHSAT BEDELİ) 375,00
7-ATIKSU TEMİNATI Sözleşme imzalayan her mekanik sayaç abonesinden her bağımsız bölüm için 2 aylık su tüketim bedelini karşılayacak kadar (20 m3) teminat bedeli tarifesine göre alınır (Tarifeler Yönetmeliği Madde 31)
Atıksuya bağlı abonelerden alınacak teminat bedeli
a-Konut aboneleri
b-İşyeri aboneleri
IV-DİĞER HİZMET TARİFELERİ
1-İŞ MAKİNALARI KİRA  BEDELİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyatları uygulanır
İdaremizin elinde bulunan iş makinalarının kiraya verilme ücreti: lastik tekerlekli yükleyici, betoniyer, kompresör kazıcı
2-EKS SERVİS Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliği uygulanır
V-YAPTIRIMLAR TARİFESİ
1-İdarece mühürlenerek  veya aparat takılarak kesilen su, vatandaş tarafından mühür ve aparat koparılarak açıldığı takdirde alınacak ücret 670,00
2-İdarenin haberi olmadan sayaç yeri değiştirmek veya sökmek yasaktır. Bu fiilleri işleyen abonelerden alınacak ücret; Ayrıca ESKİ’nin bilgisi dışında kartlı sayacın herhangi bir nedenle  tahrip olması veya hasar görmesi  halinde aboneden sayaç bedeli aynen tahsil edilir. 670,00
3-Kaçak su kullanıldığı tespit  edilen konut ve işyeri abonelerinden alınacak kaçak su bedeli Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre tespit edilir. Ayrıca bu abonelerden 625 TL kaçak su kullanma cezası alınır. 670,00
4-Kaçak su kullanıldığı tespit edilen inşaatlardan 1.250 TL ücret alınır. İnşaatta kullanılan su bedeli ayrıca tahakkuk ettirilir. 1.341,00
5-KİRLİLİK ÖNLEM PAYI (KÖP) 1,29
EKS KART BEDELİ  
Kart Bedeli 10 TL (KDV Dahil)

Su Satış Tarifeleri Uygulama Esasları

  1. Elektronik Kartlı Sayaç bedeli ödemeyen ve mekanik sayaç kullanan tüm abonelere ait olduğu grup tarifesinin %10 fazlası uygulanır.
  2. C Grubu Tarifeler 6745 sayılı Kanun’un 73 üncü maddesi gereği yapılan düzenlemedir.
  3. D Grubu Tarifeler 6360 sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesinin 15 inci fıkrası gereği yapılan düzenlemedir.
  4. İlgili mevzuata uygun olarak % 40 ve üzeri çalışma gücü kaybını raporla beyan eden engelli veya vasisine ikamet ettikleri bir konut aboneliğini geçmemek kaydıyla % 50 oranında indirim uygulanır.
  5. İlgili mevzuata göre kendilerine vatani hizmet tertibi, malul gazi,şehit, dul ve yetim sıfatıyla aylık bağlanan vatandaşlara bir konut aboneliğini geçmemek kaydıyla % 80 oranında indirim uygulanır.
  6. Tüm Belediye aboneliklerine kendi ilçe resmi daire tarifesinden % 50 si uygulanır.
  7. İnşaat temeli kazısı sırasında çıkan yer altı suyunun kanalizasyon hattımıza deşarjında konut tarifesi uygulanır.
  8. Amatör spor kulüpleri ve kamu yararına çalışan dernekler bağlı oldukları grubun konut tarifesi uygulanır.
Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
Tarifeler 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.