BASIN ODASI

ESKİ Su Havzaları Koruma Yönetmeliği

ESKİ Genel Kurulunun 08 Temmuz 2021 Tarih 1/1 Sayılı kararıyla ESKİ Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği yeniden düzenlenmiştir. Yönetmelik ekte sunulmuştur.