BASIN ODASI

ESKİ PERSONELİNE TÜBİTAK 1071 PROGRAMI EĞİTİMi

 ESKİ Genel Müdürlüğü personeli çok taraflı uluslararası projeler ile Avrupa komisyonu fonlama ve ihale portalı konusunda eğitim aldı.  

 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) birimlerinde proje ve planlama alanlarında görev yapan personele,  çok taraflı uluslararası projeler ile Avrupa komisyonu fonlama ve ihale portalı konusunda eğitim verildi.

 Eskişehir Teknik Üniversitesi  Araştırma ve Lisansüstü Süreçler Direktörlüğü Öğretim Görevlisi Okan Saldoğan tarafından verilen eğitimde: ‘Ufuk Avrupa  genel bilgilendirme  eğitimi kapsamında  araştırma ve yenilik odaklı ikili ve çok taraflı uluslararası  projeler ile Avrupa komisyonu fonlama ve ihale portalı’ konusunda çalışanlara bilgi verildi.

 Uluslararası araştırma fonlarından yararlanma kapasitesinin ve uluslararası Ar-Ge işbirliklerine katılımın artırılmasına yönelik  TÜBİTAK 1071  Programı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemeyi hedefliyor.