BASIN ODASI

25.09.2023

Kamuoyunun bilgisine

Aşağıda ilan listesinde adı-soyadı/ünvanı, kişi no, T.C No ve Vergi no'su su yazılı abonelerimiz/mükelleflerimiz adına hizalarında gösterilen "Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı" ile ilgili tebliğler Müdürlüğümüzce bilinen veya adrese dayalı kayıt sisteminde yer alan adreslerine posta vasıtasıyla tebliği mümkün olmadığından, ayrıca Kurumumuz ekiplerince de yapılan adres tespiti çalışmalarında da, adreslerinde bulunamamışlardır. 213 Sayılı V.U.K.'nun 103 ve 106 maddeleri gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içinde ESKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bizzat veya bilvakale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine yeniden süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır.Aksi takdirde ilan tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde ESKİ Gelir Şube Müdürlüğüne müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara 1 aylık sürenin sonunda tebliği yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Liste için tıklayınız.