BASIN ODASI

Porsuk Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri Çalıştayı

Bilindiği üzere; İçme ve kullanma suyu temin edilen Porsuk Baraj Gölü’nün su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla 19.02.2013 tarih ve 79 sayılı olurla Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylanan Porsuk Baraj Gölü Havzası’ndaki faaliyetlere ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenleyen “Porsuk Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri” yürürlüğe girmiştir.

Özel Hükümlerle Porsuk Baraj Gölü Havzasının korunması ile ilgili hususlarda pek çok kuruma görev ve yetki verilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzün daveti üzerine sorumlu kurumların ve sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla 30.04.2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüz toplantı Salonunda bir çalıştay düzenlenmiştir.

Söz konusu çalıştaya;

  • Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi
  • Eskişehir Tüketiciyi Destekleme Derneği
  • Eskişehir Kent Konseyi
  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
  • Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  • Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  • Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
  • Kütahya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
  • DSİ 3. Bölge Müdürlüğü çalışanları katılmıştır.

Çalıştay da kurumların özel hükümler kapsamında yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler sunulmuş olup, özel hükümlerin uygulanabilmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır.

Sonuç olarak;

1.Porsuk özel hükümlerinin uygulanmasında, izleme ve denetiminde kurumlar arası koordinasyon eksikliği yaşandığı, bu hususlarda netlik olmadığı ve Özel Hükümler takvimine de tam olarak uyulamadığının görüldüğü,

2. Özel hükümlerin uygulanabilmesi için koordinasyonun tek bir yerden Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vasıtasıyla yürütülmesinin çok daha uygun olacağı konusunda ortak bir fikre varılmıştır.