Abone İşleri / 2024 Ücretler ve Cezalar

1) SU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ
A- KEŞİF ÜCRETİ 230 ₺
B- SU AÇMA ÜCRETİ
(Devir İşlemlerinden Alınmaz.)
170 ₺
C- SU BAĞLAMA ÜCRETİ
(Ana boru delme, kolye bağlama, sayaç muayene işçilik bedeli, kolye,conta, abone plakası dosya ve sayaç tüp bedeli içerisindedir.)
a- Tek bağımsız konut, işyeri, inşaat ve resmi daire için 390 ₺
b- Bir (l)'den fazla bağımsız bölümlü konut,işyeri, inşaat ve resmi dairelerde beher bağımsız bölüm için 300 ₺
D- DIŞ TESİSAT BORU DÖŞEME BEDELİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fiyatları uygulanır.
E- SAYAÇ SÖKME-TAKMA ÜCRETİ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliği uygulanır.
F- SU TEMİNAT BEDELİ
a- Konut Aboneleri Sözleşme imzalayan her mekanik sayaç abonesinden her bağımsız bölüm için 2 aylık su tüketim bedelini karşılayacak kadar (20 m3) teminat bedeli tarifesine göre alınır (Tarifeler yönetmeliği Madde:32/1).
b- İşyeri Aboneleri
c- İnşaat Aboneleri
* Beş (5) daireye kadar olan inşaatlar 2.000 ₺
* Beş (5) daireden fazla olan inşaatlar 3.500 ₺
2) ATIKSU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ (TL)
A- SU VE KANALİZASYON DURUM BELGESİ ONAY ÜCRETİ 300 ₺
B- SU VE KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden Su ve Kanalizasyon tesislerine yapılan giderlerin tamamının, ilgili gayrimenkullerin vergi değeri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk edilir (cephe * metretül fiyatı/2 formülü ile hesaplanır).
C- KANAL TEMİZLEME ÜCRETİ
(Kanal açma aracı ile (1) saatlik kanal temizleme ücretidir)
ESKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.
D- VİDANJÖR ÜCRETİ
E- ÖZEL VİDANJÖR YILLIK ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ (RUHSAT BEDELİ) 10.000 ₺
F- DEŞARJ KALİTE KONTROL ÜCRETİ (RUHSAT BEDELİ) 1.000 ₺
G-EVSEL ATIKSU UYGUNLUK ÜCRETİ 1.000 ₺
H- ATIKSU ANALİZ ÜCRETİ Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı fiyatları uygulanır.
I- ATIKSU TEMİNATI
(Atıksuya bağlı abonelerden alınacak teminat bedeli)
Sözleşme imzalayan her mekanik sayaç abonesinden her bağımsız bölüm için 2 aylık su tüketim bedelini karşılayacak kadar (20 m3) teminat bedeli tarifesine göre alınır. (Tarifeler yönetmeliği Madde:33/1).
a- Konut Aboneleri
b- İşyeri Aboneleri
3- DİĞER HİZMET TARİFELERİ
A- İŞ MAKİNALARI KİRA BEDELİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fiyatları uygulanır.
İdaremizin elinde bulunan iş makinalarının (Lastik Tekerlekli Yükleyici, Betoniyer, Kompresör Kazıcı) kiraya verilme ücreti
B- EKS SERVİS Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliği uygulanır.
C-KİRLİLİK ÖNLEM PAYI(KÖP) ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Madde 25 /c Bendindeki Formüle Göre Hesaplanır.
AÇIKLAMALAR:
* Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Tarifeler 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerlidir.
III) YAPTIRIMLAR TARİFESİ
1-MÜHÜR KOPARMA, APARAT KIRMA 5.000 ₺
a)İdarece kapama aparatı takılarak ve/veya mühürlenerek kesilen su, vatandaş tarafından mühür ve aparat koparılarak (korozyon, çürüme veya doğal yıpranma nedenleri ile kendiliğinden kopma hariç) açıldığı takdirde alınacak ücret.
b) İdarece sayaç takılırken bağlantı rekorları mühürlenen sayacın mühürleri, sayacın bağlantı rekorları ile bu rekorlara takılan emniyet kilidi bilinçli olarak kopartılan, sayacın iç akşamına zarar verenlerden alınacak ücret. 5.000 ₺
2-SAYAÇ SÖKME, SAYAÇ YERİNİ DEĞİŞTİRME 5.500 ₺
İdarenin haberi olmadan sayaç yerini değiştiren veya söken abonelerden alınacak ücret (Ayrıca ESKİ'nin bilgisi dışında kartlı sayacın herhangi bir nedenle tahrip olması veya hasar görmesi halinde aboneden sayaç bedeli aynen tahsil edilir.)
KAÇAK SU BEDELİ CEZASI
(Kaçak su kullanım tespitlerinde)
a- Kaçak su kullanıldığı tespit edilen konut kullanımlardan alınacak kaçak su bedeli cezası. 6.500 ₺
b- Kaçak su kullanıldığı tespit edilen işyeri kullanımlardan alınacak kaçak su bedeli cezası 10.000 ₺
c- Kaçak su kullanıldığı tespit edilen inşaatlardan alınacak kaçak su bedeli cezası 12.500 ₺

AÇIKLAMALAR:
* Su bedeli ve cezalar yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk ve tahsil edilir.
* Tarifeler 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerlidir.