ELEKTRONİK KARTLI SAYAÇ / EKS Yararları

Mevcut sistem üzerinde ortadan kalkan durumlar;

 • İşar bildirimi,
 • İşar okunması,
 • Fatura hazırlanması,
 • Fatura dağıtılması,
 • Fatura ödenmesi,
 • Ödenmeyen faturaların faiz ve cezalarının takip edilmesi işlemleri,
 • Bilgilerin bilgisayara yüklenmesi,
 • Personel ve abonelerin karşı karşıya gelme.

EKS'nin getirdiği yararlar

 • Peşin ödenmiş su tüketimi geliri,
 • Gerektiğinde tüketim saatlerine göre kademeli ücretlendirme imkanı,
 • Sayaç sökme-takma, montaj kolaylığı,
 • Elektronik ve mekanik ölçüm, ölçme hassasiyeti ve güvenirliği,
 • Sağlamlık ve dış müdahaleye karşı koruma,
 • Yüksek seviyede güvenlik ve veri bütünlüğü,
 • Su akışının elektronik kontrolü,
 • Su akışında kontrol ve azalma,
 • Su kaçağı ve donmaya karşı izolasyon,
 • Su kullanımı ve ödemelerde geliştirilmiş bilgi,
 • Su kaynaklarının ve üretim tesislerinin daha iyi yönetimi,
 • Ulusal ve Uluslar arası standartlara uyulması,
 • Kırtasiye giderlerinde yaklaşık %50 azalma,
 • Ulaşım giderlerinde yaklaşık %90 azalma,
 • Zaman ve kişisel giderlerinde yaklaşık %85 azalma,
 • Tahsil edilemeyen alacaklarda yaklaşık %100 azalma sağlanır.