KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ / Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (“İdare”)  tarafından yürütülen internet sitesine, mobil uygulamalara, üçüncü parti uygulamalara ya da internet üzerinden erişilen her türlü platforma erişim sağladığınızda sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezler kullanmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu kapsamında, hangi çerezlerin ne amaçla kullanıldığı, ziyaretçilerimizin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceği hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Çerez Politikası (“Politika”) hazırlanmıştır.

Çerez: Bir internet sitesi ziyaret edildiğinde o site tarafından bilgisayarlara bırakılan küçük tanımlama dosyalarıdır.

1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

2. Performans Çerezleri

Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

3. Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

4. Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

  • Web sitemizin çalışması için gereken temel fonksiyonları gerçekleştirebilmek,
  • Web sitemizin çalışma performansını arttırmak amacıyla,oluşan trafiği takip etmek ve analiz yapmak,
  • Kullanıcıların tercihleri tespit edilerek bu doğrultuda web sitemize işlevsellik kazandırmak,
  • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılmasını sağlamak,
  • Sözleşme yükümlülüklerinin ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,
  • Site güvenlik yönetimini sağlamak.

Çerez Yönetimi

İdaremize ait internet sitesini kullandığınızda, Politika kapsamında çerezlerin kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Çerezleri reddetmeyi tercih etmeniz durumunda internet sitemizden hizmet alırken aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.

Çerez kullanımı tamamen ziyaretçilerimizin tercihlerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, kullandığınız tarayıcının ayarlarından silerek ya da engelleyerek yönetebilir ve istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için;

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi  https://www.eskisehir-eski.gov.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Orhangazi Mahallesi Ömür Mevkii İçme Suyu Arıtma Tesisleri Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu  eskisehirsuvekanalizasyon@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız

İdaremize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Başvuru Formu


GERİ DÖN