Su Analiz Laboratuvar / Numune Kabul Bilgileri

Kuruluşun Görev ve Faaliyet Alanları gereğince idaremize getirilen numuneler, “Analiz İstek Formu” ile birlikte Numune Kabul Personeli tarafından teslim alınır. Numune Kabul Personeli tarafından talep edilen parametreler ve bilgiler doğrultusunda başvuru değerlendirilir, numunenin ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolünü yaptıktan sonra numune kabul edilir ve kayıt altına alınır. Kabulü yapılan numunelerin her birine barkod numarası verilir ve numune üzerine barkod yapıştırılarak laboratuvara teslim edilir.

Analizi istenen her bir parametre için numuneler, Analiz İstek Forumu’nda belirtildiği şekilde uygun miktar ve ambalajda getirilmelidir.

Numune Kabul Saatleri:
Kimyasal Analizler için : 08:30 - 12:00 ile 13:00 - 16:30 (Hafta Sonu Günleri Hariç)
Mikrobiyolojik Analizler için : 08:30 - 12:00 ile 13:00 - 16:30 (Perşembe –Cuma ve Hafta Sonu Günleri Hariç)