ELEKTRONİK KARTLI SAYAÇ / Uyarı Mesajları

İKON

ANLAMI

Sayacın dış kutusuna zarar verici müdahalede veya şebekeden sökülmesi nedeniyle vanasını kapatmıştır. Ekranda CEZALI ibaresi çıkar, bu durumda ALO 185'i arayabilirsiniz.
Sayacın mekanik kısmında veya elektronik hafızasında hata olduğunda çıkar. Sayacın ekranında ARIZA M, ARIZA V, ARIZA E ibarelerinden biri belirir, bu durumda ALO 185'i arayabilirsiniz.
Sayacın pil seviyesini gösterir.
Sayacın vanası kapalıdır. Ekranda KONTROL mesajı olduğunda abone sayaca kartını takarak su kullanımına devam edebilir.
Sayacın tesisata doğru şekilde bağlanmış ve abonenin su kullandığını gösterir.
Sayaç tesisata ters bağlanmıştır veya ters yönde su akışı olduğunu belirtir.
Sayaçtaki krediniz bitmiş olabilir veya sayaca müdahale edildiği için sayacınız vanasını kapatmıştır.
Sayacın tarih ve saati yanlış ise ekranda çıkan uyarı mesajıdır.
Tesisatında kaçak, sızıntı, aşırı tüketim olduğu taktirde aboneyi bilgilendirmek için çıkan uyarı mesajıdır.
Abonenin sistemdeki kademesini belirtir.
Abonenin kredi durumunu gösterir.

1 çizgi var ise: Abone kartında acil kredisi bulunmaktadır.
2 çizgi var ise: Abone kartında yedek kredi bulunmaktadır.
3 çizgi var ise: Sayaçtaki kredi miktarı kritik seviyenin altına düşmüştür.
5 çizgi var ise: Sayaçta kritik seviyeden fazla kredi bulunmaktadır.

Kart Ters Takılı İse

Eğer kartınızı sayaca ters takıp çıkarırsanız ekrana önce SAAT yazısı gelir ve hemen ardından sırasıyla Saat Bilgisi, Tarih Bilgisi, Tüketim yazısı ve kullanılan su miktarının rakamsal değeri ekranda görünür. Bunların aksi mesajlarla karşılaşırsanız, lütfen yetkili kişiye başvurunuz.

1.1 Saat Bilgisi

Sayacın saatini gösterir. Öğleden önce ve öğleden sonraki saatlere göre AM. ve PM. olarak değer alır.
Örneğin; AM 11:48 mesajı, saatin öğleden önce 11:48 olduğu anlamına gelir. Aynı şekilde PM 05:24 mesajı, saatin öğleden sonra 17:24 olduğu anlamına gelir. Ekrana gelen bu saat sayacın kendi saatidir. Saatin yanlış olması durumunda yetkili kişiye başvurunuz.

1.2 Tarih Bilgisi

Sayacın tarihini gösterir. Burada tarih bilgisinin sıralaması: Gün/ Ay /Yıl şeklindedir. Yani 22/08/04 şeklindeki bir mesaj; 22 Ağustos 2004 şeklinde yorumlanmalıdır.

1.3 Tüketim

Ekrana önce TÜKETİM mesajı, hemen ardından da bir rakam gelir. Bunun anlamı; o ana kadar tükettiğiniz suyun kaç m3 olduğudur. Örneğin sayacınızın ekranında önce TÜKETİM ve hemen sonrasında da 100.123 sayısı geliyorsa; 100 m3 ve 123 lt su tüketmişsiniz demektir.

Kart Düz Takılı İse

Eğer kartınızı sayaca düz bir şekilde takıp çıkarırsanız ekrana önce ABONE yazısı gelir ve hemen ardından sırasıyla KREDİ yazısı, Kalan Kredi Bilgisi,TÜKETİMyazısı ve kullanılan su miktarının rakamsal değeri ekranda görülür. Bunların aksi mesajlarla karşılaşırsanız, lütfen yetkili kişiye başvurunuz.
Burada; ABONE yazısının görüntülenmesinin ardından sayacın, Abone'ye ait  bilgileri vereceğinin bilinmesi gerekir. Aynı şekilde KREDİ yazısından sonra sayaç sizin kredi bilgilerinizi ekrana getirecektir.

2.1 Kredi

Bu yazı ekranda görülüp kaybolduktan sonra çıkan rakam sizin kalan kredinizi göstermektedir. Eğer rakam 10.123 ise kalan su miktarınızın 10 m3  ve 123 lt olduğunu anlarsınız. Yani daha harcayabileceğiniz 10 m3 ve 123 lt suyunuz vardır. Her su kullanımınızda bu değer azalacaktır. Bu rakam belirli bir değerin altına düşerse değişik uyarı mesajları alabilirsiniz. Bu uyarı mesajlarına ileride değinilecektir.

2.2 Tüketim

Ekrana önce TÜKETİM mesajı, hemen ardından da bir rakam gelir. Bunun anlamı; o ana kadar tükettiğiniz suyun kaç m3 olduğudur. Örneğin sayacınızın ekranında önce TÜKETİM ve hemen sonrasında da 100.123 sayısı geliyorsa; 100 m3 ve 123 lt su tüketmişsiniz demektir.

Hata Mesajları

Bu mesajlar sayaca yanlış bir işlem uyguladığınızda görülür. Bu mesajları gördüğünüzde lütfen size önerilen işlemleri takip ediniz. Aksi taktirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz..

KOD

ANLAMI

HATA K0 Bu hata CSUM (CheckSum) hatasıdır. Kartınızı sayaca taktığınızda sayaç kartınızı bir dizi işlemden geçirir ve en sonunda yapılan bu işlemler için bir CSUM değeri belirler. Eğer kartınızdaki CSUM değeri ile sayacınızda ki CSUM değeri birbiriyle aynı değilse sayaç ekranında HATA K0 yazısını görürsünüz. Bu yazıyı gördükten sonra artık sayaca müdahale etmeyiniz ve yetkili kişiye başvurunuz.
HATA K1 Bu hata Geçersiz Kart hatasıdır. Yani kartın ISSUE'si doğru, kart tipi yanlıştır. Kartların içerisine ne tür bir kart (Yetki, Abone, Kalibrasyon vs.) oldukları önceden programlanmıştır. Eğer sayacınızla kartınız arasında kart tipi özelliklerine ait bir uyumsuzluk oluşursa sayaç ekranında HATA K1 yazısını görürsünüz. Sayacınıza size verilenden farklı bir kartı lütfen takmayınız. Bu hatayı gördükten sonra yetkili kişiye başvurunuz.
HATA K2 Bu hata yabancı kart hatasıdır. Yani takılan kart tamamen yanlıştır ve sisteme ait değildir. Her karta, bölgelere göre bir şifre verilir. Örneğin Kırşehir'e A, İzmit'e B, Eskişehir'e C gibi... Eğer Kırşehir'e ait bir kart İzmit'teki bir sayaca takılırsa şifreler uyumsuzluk göstereceğinden İzmit'teki sayaçta HATA K2 mesajını görürsünüz. Yani takılan bu kart sizin kullandığınız sisteme ait değildir. Bu hatadan sonra yetkili bir kişiyle görüşünüz.
HATA K3 Bu hata mesajı Cihaz Numarasının yanlış olduğunu gösterir. Her kart bir sayaca aittir ve ona göre programlanmıştır. Her sayacın ise bir cihaz numarası bulunmaktadır ve bu numara o sayaca ait olan karta da yüklenmiştir. Sisteme ait olan bir kart farklı bir sayaca takıldığında HATA K3 mesajını görürsünüz. O yüzden yukarıda da belirtildiği gibi farklı bir kartı (Örneğin komşunuzun kartını) herhangi bir maksatla kendi sayacınıza lütfen takmayınız. Eğer böyle bir hata ile karşılaşırsanız yetkiliyle görüşünüz.
HATA K4 Bu hata Şifre yanlış hatasıdır. Her karta, Sistemle ilgili bilgiler, Kart tipi ile ilgili bilgiler, Cihaz numarası ile ilgili bilgiler ve CSUM değeri ile ilgili bilgilerin yanı sıra genel olarak da bir şifre verilir ve sayaç bütün bu bilgileri kontrol ettikten sonra, eğer bu bilgiler doğru ise Genel Şifreyi de kontrol eder. Bu şifrede bir uyumsuzluk bulursa HATA K4 hatasını verir.
Eğer: HATA K4 mesajını görürseniz; kartınızı bir daha sayacınıza takmayınız ve hemen yetkili birini arayınız.
HATA K5 Bu hata ise Tek Kullanım hatasıdır. Kartların içine hangi tür kart olduklarını belirten bilgilerin programlandığını söylemiştik. Yetki kartları için bu programa bir de yetki kartlarının sayaca takılıp takılmadığını gösteren bir bölüm eklenmiştir. Yetki kartlarından; Saat Yetki Kartı hariç diğer bütün yetki kartları bir kere kullanılabilir. Yani Yetki kartı (Saat Yetki Kartı hariç) sayaca takılıp işlem yapıldığında, ikinci defa sayaca takılıp işlem yapılmaya çalışılırsa HATA K5 mesajını görürsünüz. İkinci bir işlem yapabilmeniz için bilgisayardan tekrar yetki kartı yapmanız gerekir. Bu hata mesajı yetkili kişilerin karşılaşabileceği bir mesajdır.
HATA K6 Bu hata ise Sistem tarafından yapılan Abone Kartı ile Abone üzerine tahsis edilen sayacın nokta hane sayısı arasında fark bulunduğu zaman alınan hatadır. Bu durumda sayaç ekranında  HATA K6  mesajı görüntülenir. Bu durumda abone kartına yazılan nokta hane sayısı ile akıllı sayacın nokta hane sayısı kontrol edilmelidir.
HATA K7 Bu hata ise sistem tarafından yapılan çoklu kullanıma ait Abone Kartına, verilen numara ile, sayaç numarasının uyumsuz olduğu durumda, alınan hatadır. Bu durumda sayaç ekranında HATA K7 mesajı görüntülenir. Bu durumda sisteme başvurulmalıdır.
HATA K8 Bu hata ise, tarifeli su sayaçlarında, tarifesi ve kredisi  yüklü olan sayaca, yeni tarife yüklenmesi esnasında alınan hatadır. Bu durumda sayaç ekranında HATA K8 mesajı görüntülenir. Bu durumda tarifeli sayaca, yeni tarifenin yüklenebilmesi için, sayacın kredisinin bitmesi yada sistemden iade kartı yapılarak, sayaç üzerindeki kredinin iade alınması gerekir.
HATA Y Bu hata ise, kart üzerindeki kredinin, sayaca aktarılamadığı durumda alınan hatadır. Bu durumda sayaç ekranında HATA Y mesajı görüntülenir. Bu durumda işlem tekrarlanmalı, aksi takdirde sisteme başvurulması gerekir.

Uyarı Mesajları

Bu mesajlar sayacın size yapmış olduğu uyarılardır. Bu uyarıların neler olduğunu ve ne şekilde davranmanız gerektiğini açıklayalım.

KOD

ANLAMI

Cezalı Sayaca herhangi bir şekilde müdahale edip açmaya çalıştığınızda, sayacın içerisindeki elektronik düzenek vasıtasıyla, sayaca sinyal gider ve sayaç otomatik olarak vanasını kapatıp kendini CEZALI konuma getirir. Bu durumda su kullanmanız olanaksızdır. Sayacınızı tekrar kullanıma açmanız için Kredi Satış Birimine gidip, yetki kartı hazırlatmanız gerekmektedir. Yetki kartı aboneye verilmediğinden Yetkili insanla gelip sayacınızı kullanıma açtırabilirsiniz. Bu işlemi yaptırabilmeniz için su satış biriminin prosedürleri gereği gereken ceza tutarını ödemeniz gerekir.
İptal Sayaç; su satışını gerçekleştiren birim tarafından iptal edilebilir. Bu işlem gerçekleştirildiğinde Sayacınızda IPTALyazısı görülür. Sayacınızı IPTAL konumundan kurtarmak için Kredi Satış Birimiyle görüşmeniz gerekmektedir. Sayacınız iptal konumundayken de su kullanmanız imkansızdır.
Kredi Az Kartlı sistem için kayıt yaptırdığınızda idare tarafından belirlenen bir kritik kredi kayıtlarınıza geçirilir ve size verilen kart sayesinde sayacınıza aktarılır. Sayaç ta bu kritik krediyi kontrol ederek size uyarı mesajı verir. Eğer kalan krediniz (Yani kullanabileceğiniz kredi), Kritik kredinin altına düşerse sayaç size KREDI AZ mesajı verecektir. Bunun anlamı kullanabileceğiniz su miktarının azalmış olduğudur. Bu mesajı gördüğünüzde müşkül duruma düşmemeniz için en kısa zamanda kredi satış birimine giderek kartınıza kredi yükletmeniz ve getirip sayacınıza takmanız gerekmektedir.
Kredi Al Harcayabileceğiniz kredinin (Kalan Kredi) tamamen bitmesi durumunda görülür.  KREDI AL mesajı ekranda görüldüğünde sayacınız vanasını kapatmıştır ve artık su kullanamazsınız. Tekrar su kullanabilmeniz için Kredi satış birimine giderek sayacınıza kredi yüklemeniz gerekmektedir.
Borç Eğer akşam saat 18:00’ dan sonra krediniz biterse, sayaç siz kullanıcıların mağdur olmaması için vanasını kapatmaz. Fakat kullanılan su miktarını Borç hanenize eksi olarak kaydeder. Ve sabah 08:00'da vanasını kapatır. Siz sabah mesai saatinde kredi alıp sayacınıza taktığınızda öncelikle borç hanenize yazılan eksi değer sıfırlanır. Daha sonra kalan krediniz sayacın hafızasına geçirilir. İşte bu işlemlerin doğruluğunu test etmek için sayaç size borcunuzu bu mesajla bildirir. Sayaç ekranında önce BORC yazısı, ardından da kaç m3 olduğunun rakamsal değeri gözükür. Örneğin BORC yazısı ve ardından da 10 rakamı beliriyorsa borcunuz 10 m3' tür. Ve 50 m3 su aldığınızda sayacınızda kalan krediniz 50-10= 40 m3 gözükür.
Servis E Bu mesajın anlamı sayacın içerisinde bulunan EEPROM isimli bellek ünitesine dataların (verilerin) yanlış yazıldığıdır. Bu mesaj görüldüğünde Abonelerin yapabileceği bir şey yoktur. Hemen Kredi satış birimindeki yetkili kişiyle görüşünüz.
Servis V Sayacın vanası ile ilgili bir problem vardır. Yani sayaç vanasında bir arıza meydana gelmiştir. Sayacın içine abonenin müdahale etmesi olanaksız olduğundan SERVIS V yazısını gördüğünüzde yetkili bir kişiyle görüşünüz.
Pil Az Sayaç içerisinde vanayı açıp kapatmaya yarayan motora bağlı bir Ana Pil bulunmaktadır. Bu pilin ömrü 5 senedir. Pilin ömrü dolduğunda veya herhangi bir nedenden dolayı boşaldığında sayaç ekranında PIL AZ mesajı görülür. Bu durumda sayaç içerisindeki pilin değişmesi gerekir. Pil değişimi yapmak için Kredi Satış Birimine başvurunuz.
Pil Son Sayaç içerisindeki pilin tamamen bitmesi durumunda ekranda PIL SON mesajı görülür. Bu durumda sayaç vanası işlevini yerine getiremez. Pil değişimi yapmak için ALO 185'i arayınız.