Kurumsal / Tarihçe

Eskişehir Atıksu Arıtma Tesisi, Eskişehir şehir merkezinin yaklaşık 10 km doğusunda, Alpu yolu üzerinde bulunmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi için ayrılmış alan 24 hektardır. Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi 1999 yılında tamamlanmış ve Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı personeli tarafından işletilmektedir. Tesis, ilk tasarım kapasitesi 234,000 nüfusa (EN60) hizmet etmek üzere projelendirilmiş, klasik aktif çamur prosesinden oluşan biyolojik arıtma tesisidir.

Atıksu Arıtma Tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır. 

1. Fiziksel Arıtma Üniteleri;

 • Kaba Izgara
 • Terfi Pompası
 • Mekanik Temizlemeli İnce Izgara
 • Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

2. Biyolojik Arıtma Üniteleri

 • Ön Çöktürme Havuzları
 • Havalandırma Havuzları
 • Son Çökeltme Havuzları
 • Debi Ölçüm ve Deşarj Kanalı
 • Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu 

3. Çamur Arıtma Üniteleri

 • Çamur Karıştırma Tankı
 • Çamur Yoğunlaştırma Tankı
 • Çamur Susuzlaştırma Ekipmanı (Belt-Pres) 

Atıksu Laboratuvarı

Atıksu Arıtma Tesisi bünyesindeki laboratuvarda günlük olarak pH, AKM, BOİ5, KOİ parametreleri ham atıksu ve çıkış suyunda analiz edilerek tesis verimliliği değerlendirilmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksular Porsuk Nehrine deşarj edilmektedir. Arıtılmış sular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21.4 Evsel atıksuların alıcı ortama deşarj değerlerini sağlamaktadır.

Atıksu arıtma tesisi 2006 Yılı Ortalama değerleri

A.A.Tesis Girişi A.A.Tesis Çıkışı SKKY (Tablo 21.4)
Debi 62.590 m3/Gün
BOİ5 228 mg/lt 22 mg/lt 35 mg/lt
AKM 317 mg/lt 25 mg/lt 25 mg/lt
KOİ 550 mg/lt 67 mg/lt 90 mg/lt