Kurumsal / Kamu Hizmet Standartları

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SÜRE

1 İlk abonelik başvurusu işlemi

İNŞAAT ABONELİKLERİNDE 

 • İnşaat ruhsatının (Yapı Ruhsatı) aslı (Aslı görülerek iade edilecektir.),
 • Tapu bilgileri,
 • Sıhhi tesisat projesi,
 • Şirketlerde şirket evrakları ve imza sirküsü.
İNŞAATIN BİTİMİNİ MÜTEAKİP BAĞIMSIZ BÖLÜM ABONELİKLERİNE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN

1. MESKEN TİPİ ABONELİKLERDE

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Raporu) aslı (Aslı görülerek iade edilecektir.),
 • Tapu bilgileri.

2. İŞYERİ TİPİ ABONELİKLERDE

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Raporu) aslı (Aslı görülerek iade edilecektir),
 • İşyeri Açma Ruhsat bilgileri,
 • Vergi Levhası bilgileri.

3. RESMİ DAİRE ABONELİKLERİNDE

 • İlgili kurumdan abonelik talep dilekçesi,
 • Görevlendirme yazısı.

4. ATIKSU ABONELİKLERİNDE
Mesken ve işyeri abonelikleri için gerekli olan evraklara ek olarak;

 • Dilekçe,
 • DSİ Sondaj ruhsatı,
 • Deşarj izni. (Atıksu Dairesi Başkanlığında)
15 dakika
2 Daha önceden su bağlantısı ve aboneliği mevcut olup eski abonesince kullanıma kapatılmış aboneliklerin yeni abone adına tescil edilerek sözleşme tanzimi işlemi

1. MESKEN TİPİ ABONELİKLERDE

 • ABONE EV SAHİBİ İSE ;  Tapu bilgileri (Aslı görülerek iade edilecektir.),
 • DASK bilgileri,
 • Kimlik bilgileri,
 • ABONE KİRACI İSE ;
 • DASK bilgileri,
 • Kimlik bilgileri,
 • Nüfusa İkametgah kaydının yaptırılmış olması,
 • Kira kontratı.(Aslı görülerek iade edilecektir.)

2. İŞYERİ TİPİ ABONELİKLERDE

 • İşyeri Açma Ruhsatı bilgileri,
 • Vergi Levhası bilgileri,
 • Kiracı ise kira kontratı mülk sahibi ise tapu bilgileri,
 • İş merkezi haricindeki yerler için DASK bilgileri,
 • Kimlik bilgileri,
 • Şirket ise şirket evrakları ve imza sirküsü.

3. RESMİ DAİRE ABONELİKLERİNDE

 • İlgili kurumdan abonelik talep dilekçesi,
 • Görevlendirme yazısı.
15 dakika
3 Mevcut aboneliğin kapatılması işlemi

ELEKTRONİK KARTLI SAYAÇ ABONELERİ
Aboneye ait akıllı kart aboneliğinin kapatılacağı gün elektronik sayaca okutturularak Abone İşleri Dairesine getirilir. Sayaçta teknik bir sorun yok ise;

 • Abone, kapatacağı sayacın içerisinde kalan su miktarını geri almak istemezse derhal işlem tamamlanır ve aboneliği sona erdirilir.
 • Sayaç içerisinde kalan su abone tarafından talep edilirse ilgili servis yeni bir kapama kartı tanzim eder.
 • Abone tarafından bu kartın sayaca okutturulup getirilmesi ile müteakip işlem tamamlanır.

MEKANİK SAYAÇ ABONELİKLERİ

 • Abonelik kapatma dilekçesine istinaden 3 iş günü içerisinde ekiplerimiz tarafından sayacın üzerindeki son işar alınarak sayaç mühürlenir varsa çıkan tahakkuk ödenerek abonelik kapatılır.
10 dakika
4 Abonelik tesisinin tamamen iptal edilmesi işlemi Mülk sahibinin veya yetkilisinin başvurusuna istinaden sayaç servis tarafından sökülerek kontrolü yapıldıktan sonra borcu yok ise iptal edilir. Belediyeden aldığı ilişik kesme formu imzalanır. 30 dakika
5 Yeni kart yapımı işlemi Abone kimliği görülerek 5 dakika
6 Bozuk veya kayıp kartlarda sayaça yüklenmemiş olan suyun yeni abone kartına aktarılması işlemi Dilekçe 15 gün
7 İtirazlar Dilekçe (Sayaçların Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme süresi hariç) 15 gün
8 Elektronik kartlı sayaca kredi yüklemesi işlemi Abone Kartı 15 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belitrtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ESKİ Genel Müdürlüğü
Konum
Adres
:
:
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sokak No: 11 Eskişehir
Konum
Adres
:
:
Genel Müdürlük
ESKİ Genel Müdürlüğü Orhangazi Mah. Ömür Mevkii Eskişehir
Tel
Faks
E-posta
:
:
:
(0222) 220 41 90
(0222) 220 41 94
abone_sikayet@eskisehir-eski.gov.tr
Tel
Faks
E-posta
:
:
:
( 0222 ) 324 30 24 - 25
( 0222 ) 324 29 78 - 79
bilgiedinme@eskisehir-eski.gov.tr