Kurumsal / Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Sürdürülebilir, yenilikçi ve çevreye duyarlı çözümlerle yaşam kaynağımız olan suyun yönetimi konusunda yetkin ve öncü bir kurum olmak.

Misyonumuz

Çevre ve insan sağlığını gözeterek; içme suyu ile kanalizasyon hizmetlerini etkin, verimli, kesintisiz ve kaliteli olarak halkımıza sunmak.

Değerlerimiz

 • Katılımcılık
 • Şeffaflık
 • Hesap Verebilirlik
 • Sürdürülebilirlik
 • Paydaş Memnuniyeti
 • Verimlilik
 • Etik İlkelere Uyum
 • Çevreye Duyarlılık
 • Güvenilirlik
 • Yenilikçilik

Vizyonumuz

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır. Ülkemizin, Eskişehir halkı ve çalışanlarımız için değer yaratan bir kurum olmaktır.

Misyonumuz

Şehrimize, kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atıksu hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır.
Ana faaliyet alanı kapsamında hizmet anlayışında ve uygulamasında ülke çapında örnek ve öncü kuruluşlardan biri olmak.

İlkelerimiz

 • Çevreye ve İnsana Saygı
 • Gelişime ve Değişime Açıklık
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Kalite
 • Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik
 • Güvenilirlilik
 • Eşitlik ve Tarafsızlık
 • Şeffaflık
 • Dürüstlük
 • Adalet
 • Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı
 • Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik
 • Katılımcılık
 • Meslek Etiğine Bağlılık
 • Halka Yakınlık