Kurumsal / Etik Komisyonu

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı Resmi Gazetede, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzce Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Genel Müdür tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

KOMİSYON ÜYELERİMİZ

Komisyon Üyesi : Suna ÖZGÜR (I. Hukuk Müşaviri)
İrtibat: (0222) 220 41 90 – 2218

Komisyon Üyesi : Ahmet DOLGUN (Daire Başkanı)
İrtibat: (0222) 217 46 57 – 5500

Komisyon Üyesi : Hatice Şirin ÇELİK (Avukat)
İrtibat: (0222) 220 41 90 – 2192

MEVZUAT

Mevzuatlara buradan erişebilirsiniz.

FAALİYETLER

2016 YILI FAALİYETLERİ

- 25 Mart 2016 tarihinde Türkiye’de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında ülkemizdeki etik farkındalığın artırılması amacıyla Eskişehir kaynağı http://www.etik.gov.tr internet adresi olan “Açıklamalarla Etik Davranış İlkeleri”ne ait doküman ile kaynağı http://www.kamuetik.eskisehir.gov.tr internet adresi olan afişlerden birer örnek alınarak İdaremizdeki tüm birimlere dağıtılması ve afişlerin İdaremiz personeli ile vatandaşların görebileceği yerlere asılması sağlanmıştır.

- Büyükşehir Belediyemiz Koordinatörlüğünde, ESKİ Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan ve seminere gönderilen personelimize, 2016 yılı I. ve II. altı aylık Hizmetiçi Eğitim seminerlerinde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine ilişkin bilgiler verilmiştir.

Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri

- Etik Günü (25 Mayıs) ve haftasında (25 Mayıs – 31 Mayıs 2016) tarihlerinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunun resmi internet sitesinde yayımlanan afişlerden örneklerin, İdaremiz binalarında İdaremiz personeli ve vatandaşların görebileceği yerlere asılması sağlanmıştır.

2017 YILI FAALİYETLERİ

Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri

- Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun etik kültürünü yerleştirmek üzere her yıl 25 Mayıs gününü ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftayı da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırması nedeniyle; 25 Mayıs – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasındaki Etik Haftası etkinliklerinden biri olarak www.etik.gov.tr adresinden alınan afişlerden örneklerin, İdaremiz binalarında İdaremiz personeli ile vatandaşların görebileceği yerlere asılması sağlanmıştır. Ayrıca bu afişler, İdaremiz internet sitesinde pop-up pencerelerde kullanılarak İdaremiz internet sitesini ziyaret eden vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.

2018 YILI FAALİYETLERİ

Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun etik kültürünü yerleştirmek üzere her yıl 25 Mayıs gününü ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftayı da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırması nedeniyle; 25 Mayıs – 31 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki Etik Haftası etkinliklerinden biri olarak www.etik.gov.tr adresinden alınan afişlerden örneklerin, İdaremiz binalarında İdaremiz personeli ile vatandaşların görebileceği yerlere asılması sağlanmıştır.

31 Mayıs 2018 tarihinde ise İç Denetçi tarafından "Etik" konulu eğitim düzenlenerek Genel Müdürlüğümüz birimlerinden gönderilen personelimizin katılımı sağlanmıştır.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyemiz Koordinatörlüğünde, ESKİ Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan ve seminere gönderilen bir kısım personelimize, 2018 yılı I. ve II. altı aylık Hizmetiçi Eğitim seminerlerinde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmiştir.

2020 YILI FAALİYETLERİ

Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun etik kültürünü yerleştirmek üzere her yıl 25 Mayıs gününü ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftayı da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırması nedeniyle; 25 Mayıs – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki Etik Haftası etkinliklerinden biri olarak www.etik.gov.tr adresinden alınan afişlerden örneklerin, İdaremiz binalarında İdaremiz personeli ile vatandaşların görebileceği yerlere asılması sağlanmıştır.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyemiz Koordinatörlüğünde, ESKİ Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan ve seminere gönderilen bir kısım personelimize, 2020 yılı I. altı aylık Hizmetiçi Eğitim seminerlerinde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmiştir.