Su Analiz Laboratuvar / Analiz Başvuru Bilgileri

Analiz Talepleri için başvurular; web sayfasından Analiz İstek Formu indirilip doldurularak veya Su Analiz Laboratuvarı’na gelerek Analiz İstek Formu doldurularak yapılır.

Analiz İstek Formu indirmek için tıklayın.

Müşteri Memnuniyeti Anketi Formu için tıklayın.

Şikayet Akış Şeması için tıklayın.

Müşteri Talep ve Şikayet Değerlendirme Formu için tıklayın.

SIRA NO ANALİZ ADI ANALİZ METODU RAPORLAMA SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE MİKTARI (L)/ AMBALAJ CİNSİ FİYAT
(₺) KDV HARİÇ
TALEP EDİLEN ANALİZ
KİMYASAL ANALİZLER
1 *Alüminyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
2 Anyonik Yüzey Aktif Madde (MBAS) ISO 16265 5 0,5 / Plastik 800
3 *Amonyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 550
4 Amonyum Azotu Spektrofotometrik Yöntem 2 0,5 / Plastik 550
5 *Antimon EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
6 *Arsenik EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
7 *Bakır EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
8 *Baryum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
9 *Berilyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
10 *Bor EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
11 *Bromat TS EN ISO 15061 2 0,5 / Plastik 550
12 *Bromür TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 550
13 * Bulanıklık SM 2130 B 1 0,5 / Plastik 200
14 *Civa EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
15 Civa TS EN ISO 17294-2 2 0,5 / Plastik 550
16 *Çinko EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
17 Çözünmüş Oksijen TS EN ISO 5814 1 0,5 / Plastik 150
18 *Demir EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
19 *Fenol (Klorlu ve Nitro) EPA 8041 A 5 5 / Cam 650
20 *Fenoller (Klorlu ve Nitro)
(Fenol, 2 Nitrofenol, 2,4 Diklorofenol)
EPA 8041 A 5 5 / Cam 650
21 *Florür TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 550
22 Fosfat (Ortofosfatlar) TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 550
23 Fosfor (Toplam) Spektrofotometrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 550
24 Geosmin ISO 17943 2 0,5 / Plastik 800
25 *Hidrokarbon Yağ İndeksi TS EN ISO 9377-2 5 5 / Cam 800
26 *İletkenlik TS 9748 EN 27888 1 0,5 / Plastik 200
27 *Kadmiyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
28 *Kalsiyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
29 *Kalsiyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 550
30 *Klorür TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 550
31 *Kobalt EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
32 *Krom EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
33 *Kurşun EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
34 *Lityum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 550
35 *Magnezyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
36 *Magnezyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 550
37 *Mangan EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
38 MİB ISO 17943 2 0,5 / Plastik 800
39 *Nikel EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
40 *Nitrat TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 550
41 Nitrat Azotu Spektrofotometrik Yöntem 2 0,5 / Plastik 550
42 *Nitrit TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 550
43 Nitrit Azotu Spektrofotometrik Yöntem 2 0,5 / Plastik 550
44 Numune Suyun Bakiye Kloru Spektrofotometrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 200
45 *pH TS EN ISO 10523 1 0,5 / Plastik 200
46 *Potasyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
47 *Potasyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 550
48 Renk TS 6392 EN ISO 7887 1 0,5 / Plastik 250
49 Sıcaklık SM 2550 B 1 0,5 / Plastik 200
50 *Selenyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
51 Serbest Klor Spektrofotometrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 200
52 *Sertlik (Toplam) SM 2340 C 1 0,5 / Plastik 350
53 *Siyanür (Toplam) TS EN ISO 14403-2 5 0,5 / Plastik 800
54 *Sodyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
55 *Sodyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 550
56 *Sülfat TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 550
57 Sülfür Spektrofotometrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 400
58 TDS (Toplam Çözünmüş Madde) TS 9748 EN 27888 1 0,5 / Plastik 200
59 *Toplam Azot (TN) ISO 29441 5 0,5 / Plastik 1200
60 Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) İşletme İçi Metot
(Seal Otoanalizör Cihaz Aplikasyonu)
5 0,5 / Plastik 1200
61 *Toplam Organik Karbon (TOK) TS 8195 EN 1484 2 5 / Cam 1200
62 *Vanadyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 550
63 Toplam Pestisitler
Akrilamid İşletme İçi Metot
(Shimadzu LC/MS/MS Cihaz Aplikasyonu-ASMS 2014 ThP632)
5 2,5 / Cam 30000
Methamidophos İşletme İçi Metot (Shimadzu LC/MS/MS Cihaz
Aplikasyonu-No.C135)
5 2,5 / Cam
Aldicarb Sulfoxide
Aldicarb Sulfone
Oxamyl
Methomyl
Carbofuran-3-hydroxy-2
Aldicarb
Propoxur
Carbofuran
Simazine
Carbayl
Methalaxyl
Atrazine
Azinphos-methyl
Methiocarb
Malathion
Azinphos-ethyl
Tebuconazole
Pencanazole
Quinalphos
Diazinon
Disulfoton
Ethion
Chlorpyrifos
Carbendazim
Diklorvos
Diuron
Fenthion
Linuron
Alachlor
Metolachlor
Pendimethalin
Bromoxynil
Mikrosistin-LR İşletme İçi Metot
(Shimadzu LC/MS/MS Cihaz Aplikasyonu-EPA 544 modifiye)
5 2,5 / Cam
Aldrin EPA 8081 B 5 2,5 / Cam
Dieldrin
Hekzakloro-Benzen
Heptaklor
Heptaklor Epoksit
Toplam DDT
64 Uçucu Organik Bileşikler
*Vinilklorür EPA 8260 D 5 2*0,5 / Cam 6000
*Epikloridin
*Trikloreten
*Tetrakloreten
*Kloroform
*Bromoform
*Dibromoklorometan
*Bromodiklorometan
*Benzen
*1,2-dikloroetan
Toplam Trihalometanlar
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
65 *Escherichia Coli Sayımı TS EN ISO 9308-1 5 0,25 / Steril 450
66 *Fekal Enterokokların Sayımı TS EN ISO 7899-2 5 0,25 / Steril 450
67 Fekal Koliform Sayımı SM 9222-D 5 0,25 / Steril 450
68 *Koliform Bakteri Sayımı TS EN ISO 9308-1 5 0,25 / Steril 450
69 Toplam Bakteri (22 ºC’ de) Koloni Sayısı TS EN ISO 6222 5 0,25 / Steril 450
70 Toplam Bakteri (37 ºC’ de) Koloni Sayısı TS EN ISO 6222 5 0,25 / Steril 450
71 Clostridium perfringens (Sporlar dahil) Sayımı İçme Suyu Direktifi 98/83/EC 5 0,25 / Steril 450
    Toplam KDV Hariç
    Toplam KDV Dahil