Su Analiz Laboratuvar / Analiz Başvuru Bilgileri

Analiz Talepleri için başvurular; web sayfasından Analiz İstek Formu indirilip doldurularak veya Su Analiz Laboratuvarı’na gelerek Analiz İstek Formu doldurularak yapılır.

Müşteri Memnuniyeti Anketi Formu için tıklayın.

Şikayet Akış Şeması için tıklayın.

Müşteri Talep ve Şikayet Değerlendirme Formu için tıklayın.

 
NO ANALİZ ADI ANALİZ METODU FİYAT
KDV HARİÇ
RAPORLANMA SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE MİKTARI (L) / AMBALAJ CİNSİ TALEP EDİLEN ANALİZ
KİMYASAL ANALİZLER
1 *Alüminyum EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
2 Anyonik Yüzey Aktif Madde (MBAS) ISO 16265 150 5 0,5/Plastik
3 * Amonyum TS EN ISO 14911 70 2 0,5/Plastik
4 Amonyum Azotu TS EN ISO 14911 70 2 0,5/Plastik
5 *Antimon EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
6 *Arsenik EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
7 *Bakır EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
8 *Baryum EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
9 *Berilyum EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
10 *Bor EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
11 *Bromat TS EN ISO 15061 70 2 0,5/Plastik
12 *Bromür TS EN ISO 10304-1 70 2 0,5/Plastik
13 Bulanıklık TS 5091-EN ISO 7027 15 1 0,5/Plastik
14 *Civa EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
15 *Çinko EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
16 Çözünmüş Oksijen TS EN ISO 5814 15 1 0,5/Plastik
17 *Demir EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
18 *Fenol EPA 8041 150 5 5/Cam
19 *Fenoller (fenol, 2-nitrofenol, 2,4-diklorofenol) EPA 8041 250 5 5/Cam
20 *Florür TS EN ISO 10304-1 70 2 0,5/Plastik
21 Fosfat (Ortofosfatlar) TS EN ISO 10304-1 70 2 0,5/Plastik
22 Fosfat (Toplam) Spektrofotometrik Yöntem - 1 0,5/Plastik
23 Geosmin SM 6040 D 150 2 0,5/Plastik
24 *Hidrokarbonlar (Hidrokarbon Yağ İndeksi) TS EN ISO 9377-2 150 5 5/Cam
25 *İletkenlik TS 9748 EN 27888 15 1 0,5/Plastik
26 *Kadmiyum EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
27 *Kalsiyum EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
28 *Kalsiyum TS EN ISO 14911 70 2 0,5/Plastik
29 *Klorür TS EN ISO 10304-1 70 2 0,5/Plastik
30 *Kobalt EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
31 *Krom EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
32 *Kurşun EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
33 *Lityum TS EN ISO 14911 70 2 0,5/Plastik
34 *Magnezyum EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
35 *Magnezyum TS EN ISO 14911 70 2 0,5/Plastik
36 *Mangan EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
37 MİB SM 6040 D 150 2 0,5/Plastik
38 *Nikel EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
39 *Nitrat TS EN ISO 10304-1 70 2 0,5/Plastik
40 Nitrat Azotu TS EN ISO 10304-1 70 2 0,5/Plastik
41 *Nitrit TS EN ISO 10304-1 70 2 0,5/Plastik
42 Nitrit Azotu TS EN ISO 10304-1 70 2 0,5/Plastik
43 Numune Suyun Bakiye Kloru Spektrofotometrik Yöntem 25 1 0,5/Plastik
44 *pH TS EN ISO 10523 15 1 0,5/Plastik
45 *Potasyum EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
46 *Potasyum TS EN ISO 14911 70 2 0,5/Plastik
47 Renk TS 6392 EN ISO 7887 - 1 0,5/Plastik
48 Sıcaklık SM 2550 B 15 1 0,5/Plastik
49 *Selenyum EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
50 Serbest Klor Spektrofotometrik Yöntem 25 1 0,5/Plastik
51 *Siyanür (Toplam) TS EN ISO 14403-2 150 5 0,5/Plastik
52 *Sodyum EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
53 *Sodyum TS EN ISO 14911 70 2 0,5/Plastik
54 *Sülfat TS EN ISO 10304-1 70 2 0,5/Plastik
55 Sülfür Spektrofotometrik Yöntem 25 1 0,5/Plastik
56 TDS (Toplam Çözünmüş Madde) TS 9748 EN 27888 15 1 0,5/Plastik
57 *Toplam Azot (TN) ISO 29441 150 5 0,5/Plastik
58 Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) ISO 29441 150 5 0,5/Plastik
59 *Toplam Organik Karbon TS 8195 EN 1484 100 2 0,5/Cam
60 Toplam Pestisitler EPA 8081 A / EPA 5381 / EPA 8316 1500 5 2,5/Cam
61 Toplam Sertlik SM 2340 C 25 1 0,5/Plastik
62 *Uçucu Organik bileşikler (Vinilklorür, Epikloridin, Trikloreten, Tetrakloreten, Kloroform, Bromoform, Dibromoklorometan, Bromodiklorometan, Benzen, 1,2-dikloroetan) EPA 8260 B 500 5 2*0,5/Cam
63 *Vanadyum EPA 200.8 70 2 0,5/Plastik
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
64 *Escherichia Coli Sayımı TS EN ISO 9308-1 50 5 0,25/Steril
65 *Fekal Enterokokların Sayımı TS EN ISO 7899-2 50 5 0,25/Steril
66 Fekal Koliform SM 9222-D 50 5 0,25/Steril
67 *Koliform Bakteri Sayımı TS EN ISO 9308-1 50 5 0,25/Steril
68 Toplam Bakteri (22 ºC’ de Koloni Sayısı) TS EN ISO 6222 50 5 0,25/Steril
69 Toplam Bakteri (37 ºC’ de Koloni Sayısı) TS EN ISO 6222 50 5 0,25/Steril
70 Clostridium perfringens (Sporlar dahil) İçme Suyu Direktifi 98/83/EC 50 5 0,25/Steril
    Toplam KDV Hariç
    Toplam KDV Dahil