BASIN ODASI

Genel Kurul Karar Özeti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’miz, ESKİ Genel Kurul’u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5.maddesi gereğince toplanarak 27 Kasım 2020 tarihli Kasım dönemi olağan ESKİ Genel Kurul toplantısında aldığı kararların özetleri aşağıda belirtilmiştir.

KARAR ÖZETİ :

1. 2021 Yılı Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oybirliği" ile kabul edildi.

2. Memur Kadrolarından İptal-İhdas İşlemi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oybirliği" ile kabul edildi.

3. ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Yatırım Programı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oyçokluğu" ile kabul edildi.

4. ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Performans Programı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oyçokluğu" ile kabul edildi.

5. ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oyçokluğu" ile kabul edildi.