BASIN ODASI

Genel Kurul Karar Özeti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’miz, ESKİ Genel Kurul’u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5.maddesi gereğince toplanarak 25 Mayıs 2021 tarihli Mayıs dönemi olağan ESKİ Genel Kurul toplantısında aldığı kararların özetleri aşağıda belirtilmiştir.

KARAR ÖZETİ :

1- Eski Genel Müdürlüğü'nün işlemlerini denetlemek üzere Denetçi asil üyeliğine İbrahim ARSLAN, Hasan ÜNAL, denetçi yedek üyeliğine Nihat ÇUHADAR, İrfan GENÇ ' in getirilmeleri İşari Oy'a sunuldu  "Oy Çokluğu" ile kabul edildi.

2- Eski Genel Müdürlüğü'nün Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi ile ilgili gündem maddesi ,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi 12. Fıkrasında "Bağlı İdarelerde Büyükşehir Belediye Meclisi Genel Kurul Sıfatıyla toplantı yaptığından Büyükşehir Plan ve Bütçe Komisyonu aynı zamanda bağlı idare Plan ve Bütçe Komisyonu olarak görev yapar." hükmü gereği Büyükşehir Belediyesinin plan ve Bütçe komisyonunun (İbrahim ARSLAN, Nuray AKÇASOY, Mustafa ÖNDER, Orhan DURMUŞ, Özlem YALÇIN) aynı zamanda ESKİ Genel Kurulunun da Plan ve Bütçe komisyonu olarak görev yapması  İşari Oy'a sunuldu  "Oybirliği" ile kabul edildi.