BASIN ODASI

Genel Kurul Karar Özeti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’miz, ESKİ Genel Kurul’u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5.maddesi gereğince toplanarak 30 Kasım 2021 tarihli olağan ESKİ Genel Kurul toplantısında aldığı kararların özetleri aşağıda belirtilmiştir.

KARAR ÖZETİ :

  1. ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022 Yıli Yatırım Programı İle İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oyçokluğu" ile kabul edildi.
  2. ESKI Genel Müdürlüğü'nün 2022 Yılı Performans Programı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oyçokluğu" ile kabul edildi.
  3. ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022 Yılı ve İzleyen Iki Yıl Bütçesi İle İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu. "Oyçokluğu" ile kabul edildi.