BASIN ODASI

Genel Kurul Karar Özeti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, ESKİ Genel Kurulu sıfatıyla 2560 sayılı Kanun’un 5.maddesi gereğince toplanarak 13 Eylül 2022 tarihli olağanüstü ESKİ Genel Kurul toplantısında aldığı kararların özetleri aşağıda belirtilmiştir.

KARAR ÖZETİ :
1- Sayıştay Başkanlığı’ndan gelen Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak İşari Oy’a sunuldu, “Oybirliği” ile kabul edildi.
2- Sayıştay Başkanlığı’ndan gelen Kalabak Damacana Su Dağıtım Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak İşari Oy’a sunuldu, “Oyçokluğu” ile kabul edildi.
3- İLBANK A.Ş.’den kredi kullanılabilmesi için işlemlerin yürütülmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak İşari Oy’a sunuldu, “Oybirliği” ile kabul edildi.
4- ESKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesine Ek Ödenek ilave edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak İşari Oy’a sunuldu, “Oybirliği” ile kabul edildi.