BASIN ODASI

25.11.2022

Duyuru

Kıymetli hemşehrilerimiz,

 Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile şebeke suyu tarifesinde değişikliğe gidilmiştir. 28 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle metreküpü 5,29 TL olan su fiyatı 9,64 TL’ye, 2,64 TL olan atık su bedeli de 3,86 TL’ye çıkacaktır.

 Fiyat tarifesindeki değişiklik ile ilgili olarak ise kamuoyunu ve hemşehrilerimizi detaylı olarak bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle kullanılan şebeke suyu, iddia edildiğinin aksine Porsuk Barajı’ndan çıktığı gibi ev veya işyerlerine ulaşmamakta, çeşitli işlemlerden geçmektedir. Bu işlemler kurumumuzu mali açıdan zorlayan birçok maliyet artışına neden olmaktadır. ESKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından talep edilen artış, su ve kanalizasyon hizmetlerinin kaliteli ve sürdürülebilir olabilmesi için zorunlu olarak gerçekleştirilmiştir. Tarife değişikliğini anlayışla karşılamanız için bu zorunluluğun nedenlerini sizlere açıklamak istiyoruz. 

 Grafiklerde de gözükeceği üzere artan personel giderleri, elektrik giderleri, akaryakıt giderleri, arıtmada kullanılan kimyevi giderler ve hammadde giderleri bütçe dengesine büyük zarar vermiştir. Bu giderlerimizi ve TUİK’in açıkladığı sektörlere göre yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranını da sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 Tek tek ele alacak olursak; içerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve buna bağlı oluşan enflasyon nedeniyle personel maliyetleri büyük ölçüde artmıştır. Ocak ayında personel için ödenen 14 milyon 163 bin TL, Kasım ayına geldiğimizde 22 milyon 2 bin TL’ye yükselmiş ve artış %54 olarak gerçekleşmiştir. 1 Ocak 2023 itibariyle maaşlarda yapılacak iyileştirmeler de eklendiğinde bu oranın daha çok artacağı aşikardır. 

 Giderlerimizin önemli bir kalemini oluşturan ve 2022 yılı içerisinde büyük artış gösteren elektrik maliyetlerimiz incelendiğinde ise; 2021 yılının Ocak-Kasım ayına göre 2022 yılının Ocak-Kasım ayı arasında %183’lük bir fark mevcuttur. 

 Yine giderlerimizde önemli bir kaleme sahip olan akaryakıt konusunda da yıl içinde büyük artışlar yaşanmış ve maliyetler büyük ölçüde artmıştır. 2021 yılının Ocak-Kasım ayına göre 2022 yılının Ocak-Kasım ayı arasında tam %248’lik bir artış mevcuttur.

 Arıtmada kullandığımız kimyevi giderlerimizde 2021 yılının Ocak-Kasım ayında 11 milyon 525 bin TL iken, 2022 yılının Ocak-Kasım ayında 34 milyon 279 bin TL’ye yükselmiştir. Artış oranı ise %198’dir. Döviz kuruna bağlı olarak ham madde giderlerimiz de %112 oranında artmış ve gelir-giderlerimiz hesaplandığında -39 milyon 260 bin TL bütçe dengemizde sapma yaşanmıştır. 

 TUİK’in Ekim ayında açıkladığı, sektörlere göre yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı tablosu incelendiğinde de durumun vahameti ve sürdürülebilirliğinin kalmadığı açıkça görülmektedir.

 1 Ocak 2023 itibariyle elektrik ve doğalgaza gelecek zamlar başta olmak üzere personel maliyetlerindeki artışları da göz önüne alarak, ESKİ Genel Müdürlüğümüzce fiyat tarife değişikliği talep edilmiştir. Ekonomik krizin her geçen gün kendini biraz daha hissettirdiği ülkemizde doğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi üretimi etkileyen temel giderlerdeki büyük artışlar bu fiyat değişikliğini kaçınılmaz hale getirmiştir. 

 Sizlerden, paylaştığımız detaylı grafikleri incelemenizi rica ediyor ve tüm bu bilgiler ışığında gerçekleştirdiğimiz zorunlu tarife değişikliği konusunda anlayış göstermenizi bekliyoruz.

 Ayrıca vatandaşlarımızın eski tarifelerden su yükleyebilmesi için Kurtuluş Mahallesi, Vişnelik Mahallesi ve Sıcaksular bölgesinde hizmet veren veznelerimiz 25-26 Kasım tarihlerinde saat 20.00'ye kadar açık olacaktır. Vatandaşlarımız kent genelinde bulunan 53 su yükleme noktalarından ise 7/24 hizmet alabileceklerdir.

Saygılarımızla duyurulur.