BASIN ODASI

Genel Kurul Karar Özeti

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2560 sayılı Kanunun 5.maddesi ile 5393 sayılı Kanunun 22/2 maddesi gereğince 25 Kasım 2022 tarihinde yapılarak, ESKİ Genel Kurulunun aldığı kararların özetleri aşağıda belirtilmiştir.

KARAR ÖZETİ :

  1. 2023 Yılı Geçici işçi Vizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu. “Oybirliği" ile kabul edildi.
  2. Kalabak Damacana Su Dağıtım Yönetmelik değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, “Oybirliği” ile kabul edildi.
  3. 2020-2024 Stratejik Plan Güncellemesi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy’a sunuldu, “Oyçokluğu” ile kabul edildi.
  4. 2023 Yılı Yatınm Programı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy’a sunuldu. “Oyçokluğu” ile kabul edildi.
  5. 2023 Yılı Performans Programı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy’a sunuldu. “Oyçokluğu” ile kabul edildi.
  6. 2023 Yılı ve İzleyen iki Yıl Bütçesi İle ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy’a sunuldu. "Oyçokluğu" ile kabul edildi.
  7. Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi ile Su-Atıksu Hizmet, Teminat ve Yaptınmlar Tarifesi, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu. “Oyçokluğu" ile kabul edildi.