BASIN ODASI

Genel Kurul Karar Özeti

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince 31 Ocak 2023 tarihinde yapılarak, ESKİ Genel Kurulunun  aldığı kararların özetleri aşağıda belirtilmiştir.

KARAR ÖZETİ :

  1. Sayıştay Başkanlığı’nın görüşleri doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapıldığı "Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kalabak Damacana Suyu Dağıtım Yönetmeliği" ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak İşari Oy’a sunuldu, “Oybirliği” ile kabul edildi.
  2. Finansmanı Dünya Bankası (DB) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-Ek Finansman kapsamında Merkez Atıksu Arıtma Tesisi 3. Etap yapım işi için gerekli olan kredi kullanımına onay verilmesi, gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak İşari Oy’a sunuldu, “Oybirliği” ile kabul edildi.