İNTERAKTİF İŞLEMLER / ALO 185

Arıza şikayetleri için başvuru nasıl yapılır?

 • Abone arızayı, ALO 185 no'lu telefona bildirir. Şehir dışından aramak istediğiniz zaman 0222 alan kodu ile 1851851 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
 • Arızanın türüne göre iş emri oluşturulup ilgili Daire Başkanlığına intikal ettirilir.
 • Arıza ekipleri, arızanın önem ve bildirim sırasına göre en kısa zamanda arızaya müdahale eder.

Her türlü arıza durumunda istenen bilgiler nelerdir?

 • Arızanın bildirildiği mahalle, sokak, kapı no, telefon no vs. gibi bilgiler tam olarak verilmelidir.
 • Yapılan arızanın bedeli, arızayı bildiren şahsa değil, arızanın ait olduğu abone adına düzenlenir.

İçme Suyu (Şebeke suyu) arızalarında ne yapılır?

 • İçme suyu (Şebeke suyu) hattındaki arıza tipi belirlenip arıza tamiratı yapılır.
 • İçme suyu (Şebeke suyu) hattındaki arıza; aboneye ait ise, yapılan arıza ile ilgili işçilik ve kullanılan malzeme için evrak düzenlenerek, imza karşılığı aboneye teslim edilir. Abone evrağı 7 gün içinde ESKİ Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’na öder.

Kanalizasyon şebekesi arızası veya tıkanıklığı için ne yapılır?

 • Ana kanal ve kontrol bacalarında arıza var ise tamiratı yapılır.
 • Arıza Parsel bacası ile ana kanal arasında ise tamiri yapılır ve yapılan işçilik ve kullanılan malzeme için düzenlenen evrak abonelere imza karşılığı teslim edilir. Abone evrağı 7 gün içinde ESKİ Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’na öder.
 • Evsel bağlantılarda (bina ile parsel bacası arası) arıza var ise abone arızayı kendisi yaptırır.
 • Parsel bağlantısı ile evsel bağlantı arasında arıza var ise abone bağlı bulunduğu belediyeden kazı ruhsatı alır.

Fosseptik çukurunu boşaltmak içine yapılır?

 • Abone, ESKİ Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Atık Su servisi veznelerine giderek, vidanjör ücretini öder.
 • Vidanjör ekibi bildirilen adrese gider ve çekim işlemi yapılır.
 • Vidanjör ekipleri bildirilen adrese gider ve gerekli çekimi yapar, evrağı düzenler, imza karşılığı aboneye teslim eder. Abone evrağı 7 gün içinde ESKİ Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'na öder.

Su- Yağmur suyu ve Kanalizasyon baskınlarında ne yapılır?

 • Kanal açma aracı, vidanjör, moto-pomp ve dalgıç motorlar bildirilen adrese sevk edilir ve gerekli çalışma yapılır. Bu çalışmalar için ücret alınmaz.
 • Acil durumlarda verilen numaralara ulaşılamadığında, 110 no'lu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirmelidir.